r e g g i s e n i

m a r q u i s e

Reggiseno modello "Marquise"

r e i n e

Reggiseno modello "Reine"

d u c h e s s e

Reggiseno modello "Duchesse"


B a r o n n e

Reggiseno modello "Baronne"

i m p è r a t r i c e

Reggiseno modello "Impèratrice"