m u t a n d i n e

d u c h e s s e

Mutandine modello "Duchesse"

m a r q u i s e

Mutandine modello "Marquise"

r e i n e

Mutandine modello "Reine"


b a r o n n e

Mutandine modello "Baronne"

i m p è r a t r i c e

Mutandine modello "Impèratrice"